Retail Apocalypse Engulfs US Economy » Retail-apocalypse-store-closing

Chart of store closings shows retail apocalypse fully under way.